RODO

Firma Find Staff Paulina Szarzyńska jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 2016/679, tzw. RODO), informuje że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu, sprostowania jak również ograniczenia zakresu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych „Find Staff”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest FIND STAFF PAULINA SZARZYŃSKA z siedzibą w Poznaniu (60-782), adres: ul. Grunwaldzka 19/6.

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej w trakcie kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub zostały pozyskanie przez Find Staff z informacji, udostępnionej dobrowolnie przez osobę, której dane są przetwarzane w serwisach internetowych (np. linked-in, pracuj.pl, goldenline, itp…), co uzasadnione jest szczególnymi potrzebami Administratora, jako podmiotu profesjonalnie zajmującego się rekrutacją (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3) Przetwarzane są wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk, miejsca zamieszkania, miejsca zatrudnienia, danych kontaktowych, wynagrodzenia, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, oraz innych, dobrowolnie udostępnionych przez osobę uprawnioną;

4) Wszystkie Państwa udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Mogą je Państwo nadal wycofać w dowolnym momencie.

5) Find Staff nie przetwarza danych wrażliwych

6) Dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji projektów rekrutacyjnych, polegających na wskazaniu naszym klientom potencjalnych kandydatów do pracy, co związane jest z głównym przedmiotem działalności Find Staff.

b) w celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy i prezentacji im ofert pracy odpowiadających ich wykształceniu i doświadczeniu;

c) na podstawie dotychczas udzielonych innych zgód w zakresie tych zgód.

7) Find Staff nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii.

8) Find Staff przechowuje Państwa dane osobowe przez okres do 2 lat od momentu ich pozyskania lub ostatniej aktualizacji, dokonanej przez Państwa, co uzasadnione jest aktualnością danych związanych z umiejętnościami i kompetencjami kandydata i przydatnością tych danych do wykorzystania w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Dane osobowe po upływie ww. okresu zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane w formie papierowej – zniszczone.

9) Find Staff umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10) Find Staff informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

11) Przetwarzanie przez Find Staff Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczonych przez nas usług rekrutacyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług i uwzględnienia Państwa kandydatur w trwających lub nowych projektach rekrutacyjnych;

12) Find Staff w ramach procesów rekrutacji dokonuje profilowania danych osobowych na podstawie kryteriów związanych z właściwościami osób fizycznych – potencjalnych pracowników – w szczególności wykształcenia, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, w celu wyboru kandydatów spełniających wymogi zainteresowanych pracodawców.

13) W każdym czasie mogą Państwo wyrazić sprzeciw w zakresie profilowania Państwa danych, jednak brak możliwości profilowania może uniemożliwić Find Staff prawidłową realizację procesów rekrutacyjnych względem Państwa i w ten sposób wyłączyć Państwa z udziału w niektórych z projektów rekrutacyjnych;

14) Find Staff nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych. Każdorazowe podjęcie decyzji dotyczącej określonych kandydatów, wstępnie wyselekcjonowanych na podstawie profilowania poprzedzone jest szczegółową analizą dokonaną przez Konsultanta.

15) Find Staff zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych Find Staff stosuje metody ochrony kryptograficznej lub logowania się i haseł dostępu. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie. Dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.